Εκπαιδευτικό έργο

• Μέλος της εκπαιδευτικής ομάδας του 13του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος της Διεθνής Εταιρίας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων IAES. Costa Navarinou – Μεσσηνία 28/09 – 01/10/2014
• Προσκαλεσμένος Χειρουργός σε Μετεκπαιδευτικά μαθήματα των Ενδοκρινολογικών Κλινικών των Νοσοκομείων Θεαγενείου, Αγ. Δημητρίου και Αγ. Παύλου (2007 – 2014).
• Μέλος της οργανωτικής επιτροπής της ΙΓ’ περιόδου του προγράμματος Συνεχούς Χειρουργικής Μετεκπαίδευσης 2006-2007.
• Εκπαιδευτής στο γνωστικό αντικείμενο της χειρουργική των ενδοκρινών αδένων σε Έλληνες και ξένους χειρουργούς στην Β’ Χειρουργική Κλινική του Γ. Π. Νοσοκομείου Παπαγεωργίου 2004-2008.
• Συντονιστής Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος της Γενικής Χειρουργικής στη Β’ Χειρουργική Κλινική του Γ. Π. Νοσοκομείου Παπαγεωργίου(2001-2008).
• Προσκαλεσμένος Χειρουργός στο Προχωρημένο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική Ενδοκρινών Αδένων. Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο “La Timone” της Μασσαλίας. Γαλλία, 25-29 Ιουνίου 2007.
• Μέλος της οργανωτικής επιτροπής της ΙΓ’ περιόδου του προγράμματος Συνεχούς Χειρουργικής Μετεκπαίδευσης 2006-2007.
• Εκπαιδευτής στο γνωστικό αντικείμενο της χειρουργική των ενδοκρινών αδένων σε Έλληνες και ξένους χειρουργούς στην Β’ Χειρουργική Κλινική του Γ. Π. Νοσοκομείου Παπαγεωργίου 2004-1008.
• Εκπαιδευτής στο προ-ολυμπιακό κύκλο σεμιναρίων του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου με θέμα «Διαχείριση Συμβάντων Μαζικής Καταστροφής» Μάρτιος- Ιούνιος 2004.
• Εκλεγμένος γραμματέας της ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Γ. Π. Νοσοκομείου Παπαγεωργίου τον 0κτ./2000.
• Εκπαιδευτής στη ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ. Διάκριση από τη Διεθνή Επιτροπή Μετεκπαιδεύσεων της International Association of Endocrine Surgeons “WORLD DIRECTORY OF ENDOCRINE SURGERY PROGRAMS AND FELLOWSHIP OPPORTUNITIES” Α’ έκδοση, Αύγουστος 1995 - Β’ έκδοση Αύγουστος 2003 – Γ’έκδοση στην ιστοσελίδα της International Association of Endocrine Surgeons: IAES FELLOWSHIP DIRECTORY (http://www.iaes-endocrine-surgeons.com./ )
• Πανεπιστημιακός Επιμελητής (CHEF DE CLINIQUE) της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Λίλλης. Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, καθ. Charles Proye. Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λίλλης, Γαλλία (1990).

 

επιστροφή