Μέλος επιστημονικών εταιρειών

• INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ENDOCRINE SURGERY (IAES). Τακτικό μέλος από τον Ιανουάριο 1991

• INTERNATIONAL SOCIETY OF SURGERY (ISS). Τακτικό μέλος από τον Απρίλιο 1991.

• ASSOCIATION FRANCOPHONE DE CHIRURGIE ENDOCRINIENNE (ΓΑΛΛΟΦΩΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ). Τακτικό μέλος από τον Δεκέμβριο 1999

• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ. Τακτικό μέλος από τον Μάιο 2001

• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Πάρεδρο μέλος από τον Οκτώβριο 1994

•ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ. Τακτικό μέλος από τον Ιανουάριο 1997.

• ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ. Τακτικό μέλος από τον Νοέμβριο 1991.

• ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Τακτικό μέλος από το 1988.

• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. Τακτικό μέλος από τον Νοέμβριο 1988

επιστροφή