Επέμβαση παραθυρεοειδών

Η χειρουργική αφαίρεση του πάσχοντος παραθυρεοειδούς μπορεί να γίνει με τις ακόλουθες τεχνικές:

1. Διερεύνηση τραχήλου. Η τεχνική αυτή εφαρμόζεται στις δύσκολες περιπτώσεις όπου δεν έχει εντοπισθεί ο πάσχων παραθυρεοειδής αδένας.
Υπό γενική αναισθησία. Διενεργείται τομή 4-6εκ. χαμηλά στο πρόσθιο μέρος του τραχήλου. Στη συνέχεια παρασκευάζονται προσεκτικά και αυστηρά αναίμακτα τα ανατομικά στοιχεία και εντοπίζονται όλοι οι παραθυρεοειδείς αδένες. Αναγνωρίζεται ο παθολογικός και αφαιρείται. Οι διαδοχικές μετρήσεις της ταχείας μέτρησης της παραθορμόνης κατά τη διάρκεια του χειρουργείου επιβεβαιώνουν την επιτυχία της επέμβασης. Η διάρκεια της επέμβασης κυμαίνεται μεταξύ 1 και 3 ώρες ανάλογα με τη δυσκολία της ανεύρεσης των παθολογικών παραθυρεοειδών και η νοσηλεία δεν ξεπερνά τις 48 ώρες διαμονής στην κλινική.

2. Εστιασμένη παραθυρεοειδεκτομή (Minimal Invasive Surgery). Σε περιστατικά με καλή προεγχειρητική εντόπιση του παθολογικού αδένα, είναι εφικτή η αφαίρεση του αδενώματος με την τεχνική αυτή από πολύ μικρή τομή 2 εκ.. Η επέμβαση γίνεται υπό γενική αναισθησία και δεν διαρκεί πάνω από 1 ώρα. Η επιτυχία της εγχείρησης διαπιστώνεται με τη μέτρηση της διεγχειρητικής παραθορμόνης. Η επέμβαση αυτή μπορεί να γίνει και υπό τοπική αναισθησία σε μερικούς επιλεγμένους ασθενείς που η γενική τους κατάσταση δεν επιδέχεται γενική νάρκωση. Το μικρό χειρουργικό τραύμα δεν προκαλεί πόνο και η νοσηλεία περιορίζεται στη μία μέρα.

3. Ενδοσκοπική τραχηλοσκόπηση - παραθυρεοειδεκτομή. Η τεχνική αυτή επιτυγχάνει την ανεύρεση, παρασκευή και αφαίρεση του ή των διογκωμένων παραθυρεοειδών με τη χρήση λεπτών ενδοσκοπικών εργαλείων 2-3 mm και ψηφιακή κάμερα 5mm., από 3 μικρές οπές στο δέρμα 3 – 5mm. Εφαρμόζεται υπό γενική αναισθησία στις περιπτώσεις όπου έχει εντοπισθεί προεγχειρητικά ο πάσχων παραθυρεοειδής αδένας. Η μετεγχειρητικές ενοχλήσεις είναι μικρές και η διάρκεια της νοσηλείας είναι της μίας ημέρας.

Σε όλες της τεχνικές που περιγράφονται χρησιμοποιείται η ταχεία μέτρηση της παραθορμόνης για την εξασφάλιση της επιτυχούς αφαίρεσης του παθολογικού αδένος και της ίασης του αρρώστου.

 

επιστροφή