Δημοσιεύσεις σε ιατρικά περιοδικά

Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε αναγνωρισμένα Ελληνικά και Ξένα Ιατρικά Περιοδικά.

01-THE UPER POLE THYROID CARCINOMAS, THE EXEMPTION OF THE RULE (Τα θυρεοειδικά καρκινώματα του άνω πόλου, η εξαίρεση του κανόνα). Υπό έγκριση στο περιοδικό World Journal of Surgery

02-THE IMPORTANCE OF THE CENTRAL COMPARTMENT LYMPHADENECTOMY FOR PAPILLARY THYROID CARCINOMA (Η σημασία της λεμφαδενεκτομής του κεντρικού διαμερίσματος στο θηλώδες καρκίνωμα του θυρεοειδούς). Υπό έγκριση στο περιοδικό World Journal of Surgery.

03-INCIDENCE OF OCCULT THYROID CARCINOMA IN BENIGN THYROID DISEASE (Συχνότητα του λανθάνοντος θυρεοειδικού καρκινώματος σε καλοήθη θυρεοειδικά νοσήματα)
Υπό έγκριση στο περιοδικό Thyroid

04-PARATHYROID CARCINOMA AND CO-EXISTING PATHOLOGY (Παραθυρεοειδικό καρκίνωμα και συνυπάρχοντα νοσήματα)
Υπό έγκριση στο περιοδικό CANCER

05-RECOMBINANT HUMAN THYROTROPIN-AIDED RADIOIODINE THERAPY IN TRACHEAL OBSTRUCTION BY AN INVADING WELL-DIFFERENTIATED THYROID CARCINOMA  (Ανασυνδυασμένη ανθρώπινη υποβοηθούμενη θυρεοτρόπος ράδιο ιώδιο θεραπεία σε απόφραξη τραχείας από διηθητικό καλά διαφοροποιημένο θυρεοειδικό καρκίνωμα). CASE REPORTS IN OTOLARYNGOLOGY, volume 2013; article ID 579527-4 pages

06- THE VALUE OF THE CERVICAL COMPARTMENTS IN THE SURGICAL TREATMENT OF THE PAPILLARY THYROID CARCINOMA (Η σημασία των τραχηλικών διαμερισμάτων στη χειρουργική θεραπεία του θηλώδους θυρεοειδικού καρκινώματος)
World Journal of Surgery, Dec. 2004; vol.28:1275-1281

07-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ. Περιγραφή περιπτώσεως
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 1998;Μάιος:54-55

08-ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ MIBG Ι-125 ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΦΑΙΟΧΡΩΜΟΚΥΤΩΜΑΤΑ
ΓΑΛΗΝΟΣ 1996; vol.88,No.6:469-474.

09-PROFIL SECRETOIRE DES PHEOCHROMOCYTOMES BENINS ET DES PHEOCHROMOCYTOMES MALINS (Εκκριτική κατανομή των καλοήθων και κακοήθων φαιοχρωμοκυττωμάτων).
Ann. Chir. 1994;vol.48,No5:430-434

10-IS IT STILL WORTHWILE TO TREAT BONE METASTASES FROM THYROID CARCINOMA WITH RADIOACTIVE IODINE(Αξίζει τον κόπο να θεραπεύονται οι οστικές μεταστάσεις του θυρεοειδικού καρκινώματος με ραδιενεργό ιώδιο;)
WORLD JOURNAL OF SURGERY, Jul/Aug. 1992;vol.16 No.4:640-646.

11-RECIDIVES GANGLIONNAIRES CERVICALES DES CANCERS THYROIDIENS OPERES OU DE L' INUTILITE DU CURAGE GANGLIONNAIRE DE PRINCIPE (Carcinomes medullaires exclus) [Τραχηλικές λεμφαδενικές υποτροπές σε χειρουργημένους για καρκίνο του θυρεοειδούς όπου και η ανωφέλεια του προληπτικού τραχηλικού λεμφαδενικού καθαρισμού (εξαιρούμενα τα μυελοειδή καρκινώματα)]
Chirurgie 1992;vol.118,No8:448-453

12-HIGH INCIDENCE OF MALIGNANT PHEOCHROMOCYTOMA IN A SURGICAL UNIT. 26 CASES OUT OF 100 PATIENTS OPERATED FROM 1971 TO 1991 (Υψηλή συχνότητα κακοήθους φαιοχρωμοκυτώματος σε μια χειρουργική μονάδα. 26 περιστατικά σε 100 χειρουργημένους ασθενείς από το 1971 έως το 1991)
J. ENDOCRINOL. INVEST. 1992;vol.15: 651-663.

13-LE CANCER THYROIDIEN DIFFERENCIE CHEZ LE SUJET DE MOINS DE 20 ANS. PARTICULARITES CLINIQUES ET EVOLUTIVES. A PROPOS DE 34 OBSERVATIONS (Ο διαφοροποιημένος καρκίνος του θυρεοειδούς σε άτομα κάτω των 20 ετών. Κλινικές και εξελικτικές ιδιαιτερότητες σε 34 περιπτώσεις.)
LYON CHIRURGICAL 1992;vol.88, No6:469-474.

14-NON RECURRENT AND RECURRENT INFERIOR LARYNGEAL NERVE: A SURGICAL PITFALL IN CERVICAL EXPLORATION
(Μη παλίνδρομο και παλίνδρομο κάτω λαρυγγικό νεύρο. Μια χειρουργική παγίδα στη διερεύνηση του τραχήλου).
THE AMERICAN JOURNAL OF SURGERY» 1991; vol.162: 495-496.

15-USEFULNESS AND LIMITS OF QUICK INTRA-OPERATIVE MEASUREMENTS OF INTACT (1-84) PARATHYROID HORMONE IN THE SURGICAL MANAGEMENT OF HYPERPATHYROIDISM. - SEQUENTIAL MEASUREMENTS IN PATIENTS WITH MULTIGLADULAR DISEASE. (Χρησιμότητα και περιορισμοί της ταχείας διεγχειρητικής μέτρησης της ανέπαφης (1-84) παραθορμόνης στη χειρουργική του υπερπαραθυρεοειδισμού. Διαδοχικές μετρήσεις σε ασθενείς με νόσο πολλαπλής αδενωμάτοσης).
THE BRITISH JOURNAL OF SURGERY, Sept. 1991;vol.78, No 9.

16-SURGICAL TECHNIQUE IN SUBSTERNAL GOITRES. THE "TOBOGGAN" TECHNIQUE RATHER THAN THE "PROSTATIC ADENOMA" TECHNIQUE. (Χειρουργική στις υποστερνικές βρογχοκήλες. Η τεχνική «toboggan» προτιμότερη από την τεχνική του «προστατικού αδενώματος»).
THE BRITISH JOURNAL OF SURGERY, Sept. 1991;vol.78, No. 9.

17-USEFULNESS AND LIMITS OF QUICK INTRA-OPERATIVE MEASUREMENTS OF INTACT (1-84) PARATHYROID HORMONE IN THE SURGICAL MANAGEMENT OF HYPERPARATHYROIDISM. (Χρησιμότητα και περιορισμοί της ταχείας διεγχειρητικής μέτρησης της ανέπαφης (1-84) παραθορμόνης στη χειρουργική του υπερπαραθυρεοειδισμού).
SURGERY, Dec. 1991; vol. 110, No6: 1035-1042.

18-FAUT- IL ENCORE TRAITER PAR L' I-131 LES METASTASES OSSEUES DES CANCERS THYROIDIENS? (Πρέπει ακόμα να θεραπεύονται με Ι-131 οι οστικές μεταστάσεις των θυρεοειδικών καρκινωμάτων;).
LA REVUE FRANCAISE D' ENDOCRINOLOGIE CLINIQUE NUTRITION ET METABOLISME, 1991;vol.32;No 4-5: 499-507.

19-TRATAMIENTO DE LAS FISTULAS ENTERO CUTANEAS. NUTRICION Y CIRURGIA. (Αντιμετώπιση των έντερο-δερματικών συριγγίων. Διατροφή και χειρουργική).
REVISTA VENEZOLANA DE CIRURGIA, 1985; vol. 38, No 2: 69-74

20-TUMOR CARCINOIDE APENDICULAR (Καρκινοειδής όγκος της σκωληκοειδούς απόφυσης).
REVISTA VENEZOLANA DE CIRURGIA, 1984; vol. 37, No 1: 13-18.

21-DOLOR ABDOMINAL (Κοιλιακά άλγη)
BOLETIN VENEZOLANO DEL HOSPITAL UNIVERSARIO DE CARACAS, 1983; vol. 16, No. 20: 58-61.
 

επιστροφή