Επέμβαση επινεφριδίων

Επινεφριδεκτομή

Η χειρουργική αφαίρεση του επινεφριδίου ονομάζεται επινεφριδεκτομή και αποτελεί την θεραπευτική αντιμετώπιση των όγκων των επινεφριδίων.
Η επινεφριδεκτομή μπορεί να γίνει με τρεις διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με το μέγεθος του όγκου και τη φύση της νόσου.

Λαπαροσκοπική επινεφριδεκτομήΜε την τεχνική αυτή επιτυγχάνεται η ανεύρεση, αποκόλληση και αφαίρεση του παθολογικού επινεφριδίου από 3 ή 4 οπές του 1 εκ. απ’ όπου εισέρχονται η κάμερα και τα διάφορα λαπαροσκοπικά εργαλεία. Η παρακολούθηση των κινήσεων γίνεται μέσω μόνιτορ και μετά την αποκόλληση του ο όγκος τοποθετείται μέσα σε μια σακούλα και αφαιρείται συνήθως από τον ομφαλό. Η επέμβαση διαρκεί περίπου 2 – 3 ώρες, ο πόνος είναι ελάχιστος, η νοσηλεία περιορίζεται σε 3 ημέρες και η επάνοδος στην εργασία σε μία εβδομάδα. Η τεχνική αυτή έχει εφαρμογή σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις με όγκο του επινεφριδίου μέχρι ένα ορισμένο μέγεθος.
Σε ένα μικρό αριθμό των ασθενών όπου δεν είναι δυνατή η ασφαλής αφαίρεση του παθολογικού επινεφριδίου με την λαπαροσκοπική τεχνική, η επέμβαση ολοκληρώνεται με την ανοιχτή μέθοδο.

Ανοιχτή επινεφριδεκτομή
Η αφαίρεση του παθολογικού επινεφριδίου γίνεται από την κοιλιά με κάθετη ή διαγώνια τομή περίπου 20 εκ., στη συνέχεια απωθούνται τα όργανα που σκεπάζουν το επινεφρίδιο και αφαιρείται αυτό με τον όγκο του μετά από τις απαραίτητες απολινώσεις των αγγείων και τέλος το χειρουργικό τραύμα κλείνεται κατά στρώματα. Η νοσηλεία διαρκεί περίπου 5 – 7 ημέρες και ο ασθενής επανέρχεται στις δραστηριότητες του ένα μήνα μετά την εγχείρηση. Συνήθως η επέμβαση είναι κάπως επώδυνη εξαιτίας της μεγάλης τομής στο κοιλιακό τοίχωμα, η κινητικότητα του εντέρου αποκαθίσταται μετά την 3-4 ημέρα και ο ασθενής πρέπει να απέχει από την έντονη σωματική άσκηση για περίπου 3 μήνες προς αποφυγή μετεγχειρητικής κήλης. Η προσπέλαση αυτή έχει ένδειξη σε περιπτώσεις με μεγάλους λειτουργικούς όγκους καθώς και όταν υπάρχει μεγάλη υποψία επινεφριδιακού καρκινώματος.

Οπίσθια προσπέλαση
Με τη μέθοδο αυτή είναι εφικτή η αφαίρεση του ενός ή και των δύο επινεφριδίων ταυτόχρονα. Η τομή(ές) είναι στη ράχη του αρρώστου και είναι απαραίτητη η αφαίρεση της 12της πλευράς για να εκτεθεί με ασφάλεια το παθολογικό επινεφρίδιο. Η διάρκεια της νοσηλείας είναι 3-5 ημέρες, ο πόνος είναι περιορισμένος και η επάνοδος στις σύνηθες δραστηριότητες γίνεται σε 15 ημέρες. Με την τεχνική αυτή δεν υπάρχει πιθανότητα να δημιουργηθεί μετεγχειρητική κήλη. Η προσπέλαση αυτή χρησιμοποιείται συνήθως στη νόσο Cushing για την ταυτόχρονη αφαίρεση των δύο υπερπλαστικών επινεφριδίων.

επιστροφή