Πληροφορίες για τη νοσηλεία σας

Εισαγωγή
Η εισαγωγή σας στην Κλινική Άγιος Λουκάς γίνεται την προηγούμενη ημέρα του προγραμματισμένου χειρουργείου από τις 7.00 π.μ. έως τις 7.00 μ.μ.
Κατά την άφιξη σας στην Κλινική απευθυνθείτε στο γραφείο κίνησης στο ισόγειο (όροφος Νο 2) του κεντρικού κτηρίου.

Για τη διαδικασία της εισαγωγής πρέπει να προσκομίσετε:
     1. Το σημείωμα εισαγωγής του Δρ. Α. Γκορόπουλου
     2. Το βιβλιάριο του ασφαλιστικού σας ταμείου.
     3. Την αστυνομική σας ταυτότητα.
     4. Εφόσον υπάρχει κάλυψη από Ιδιωτική Ασφαλιστική Εταιρία, την κάρτα νοσηλείας η άλλο αποδεικτικό στοιχείο του συμβολαίου σας.


Η κλινική διατηρεί συμβάσεις με τα περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος της δαπάνης νοσηλείας και χειρουργείου. Οι ασθενείς με κάλυψη ασφαλιστικού ταμείου ή ιδιωτικής ασφάλειας μπορούν να πληροφορηθούν από την αρμόδια Γραμματεία της κλινικής τα σχετικά με τα οικονομικά θέματα.
Μετά την καταγραφή των στοιχείων και το άνοιγμα του ιατρικού φακέλου το γραφείο της «Κίνησης Ασθενών» ενημερώνει και καθοδηγεί τον ασθενή για τη διαδικασία της συγκατάθεσης και του προεγχειρητικού ελέγχου που θα ακολουθήσει.
Η αναισθησιολογική εκτίμηση γίνεται το απόγευμα της ίδιας ημέρας ενώ ήδη έχει οριστεί το τμήμα και το δωμάτιο της νοσηλείας.
Την ημέρα του χειρουργείου οι ασθενείς ετοιμάζονται κατάλληλα για την μεταφορά τους στο χειρουργείο και τους χορηγείται η προβλεπόμενη προνάρκωση.
Μετά την επέμβαση, οι ασθενείς παραμένουν υπό στενή παρακολούθηση στην Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας για περίπου μία ώρα και στη συνέχεια μεταφέρονται στο δωμάτιο τους. Ο κ. Γκορόπουλος και οι συνεργάτες του θα περάσουν να σας επισκεφτούν τουλάχιστον δυο φορές την ημέρα κατά τη διαμονή σας στη Κλινική.
Ο κανονισμός της κλινικής επιτρέπει την βραδινή παραμονή συνοδού ασθενούς μόνο στα μονόκλινα δωμάτια.

Αναχώρηση
Το πρωί την ημέρας της αναχώρησης γίνεται μια αλλαγή του χειρουργικού τραύματος και ετοιμάζεται το εξιτήριο και άλλα πιστοποιητικά, γνωματεύσεις και αναρρωτικές που πιθανόν να είναι χρήσιμα στον ασθενή.
Σε περίπτωση υπόδειξης κάποιας φαρμακευτικής αγωγής για το σπίτι, τα αντίστοιχα φάρμακα μπορούν να αναγραφούν στο βιβλιάριο του ταμείου σας (οδηγίες από την Προϊσταμένη του Τμήματος όπου νοσηλεύεται ο ασθενής).
Στη συνέχεια, ο φάκελος κατεβαίνει στο λογιστήριο (ισόγειο του κεντρικού κτηρίου) για την τακτοποίηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων της νοσηλείας και των ιατρικών αμοιβών.
Μαζί με το εξιτήριο δίνονται επίσης:
     1. Αντίγραφο των αποτελεσμάτων των εξετάσεων.
     2. Όλες οι ακτινογραφίες που έγιναν στην Κλινική.
     3. Η διεύθυνση του εργαστηρίου παθολογοανατομίας για την παραλαβή του αποτελέσματος της βιοψίας.
     4. Αναρρωτική άδεια.
     5. Αντίγραφο του πρακτικό του χειρουργείου (προαιρετικό).


Μετεγχειρητική επίσκεψη
Μία εβδομάδα μετά το χειρουργείο, κλείνετε ραντεβού με τον κ. Γκορόπουλο για την παρακολούθηση της μετεγχειρητικής πορείας, την αφαίρεση του ράμματος και την διευκρίνιση όποιων αποριών προκύψουν σχετικά με την βιοψία του αφαιρεθέντος αδένα και άλλα.
Η συνέχεια της παρακολούθησης και της ενδεχόμενης θεραπείας γίνεται από τον ενδοκρινολόγο ή παθολόγο θεράποντα ιατρό του ασθενούς.

επιστροφή